Kemijska in mikrobiološka analiza iztokov Šaleških jezer

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, naravoslovna usmeritev
David Čelofiga, Vasja Čretnik
Rudi Ramšak

Z nalogo sva prikazala kvaliteto jezerske vode na odtokih in prisotnost različnih mikroorganizmov. V ta namen sva opravljali različne kemijske analize: količina raztopljenega kisika v vodi, merjenje pH vrednosti, merjenje temperature. Poleg kemijskih sva izvedla tudi biološke analize: biološka potreba po kisiku, določitev mikroorganizmov v jezerski vodi. Vzorce sva jemala na štirih odjemnih mestih: - iztok Velenjskega jezera, - iztok Turističnega jezera, - iztok Družmirskega jezera, - iztok Škalskega jezera. S tem sva potem dobila celotno sliko o kvaliteti jezerskih voda v Šaleški dolini in na podlagi primerjave med jezeri sva prikazala ugotovitve raziskovalne naloge.