Biološka analiza reke Pake

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, naravoslovna usmeritev
Goran Pipuš, Boštjan Pokorny
Alenka Drev

S pomočjo biološke analize in kvantitativnim določanjem makrozoobentosa sva določila kakovost reke Pake. Vzorca sva jemala na treh mestih: - pred Velenjem, kjer je reka še čista in spada po najini določitvi v oligosaprobno stopnjo, - v Velenju, po dotoku manjših količin odpadnih voda, alfa mezosaprobna stopnja, - v Pesju, za dotokom kanalizacije in odpadih voda Gorenja – polisaprobna stopnja. Odpadne vode industrije in kanalizacije zelo močno onesnažujejo reko Pako. Skrajni čas je, da se odpadne vode začno čistiti in se tako reši kar se rešiti da. Preden se začne z očiščevanjem Pake, je potrebno natančno ovrednotiti kakovostno stanje vode, za kar pa so potrebne še bolj podrobne analize, ki se morajo opravljati kontinuirano vsaj eno leto.