Folklora z obrobij Mislinjske doline

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, družboslovna usmeritev
Mateja Hudolist
Anica Meh

Dandanes se z ljudskim plesom dosti srečujemo, gledamo ga na raznih prireditvah, resnih in zabavnih, na proslavah, veselicah; kot okras služi mnogim televizijskim oddajam. Le redko pa se vprašamo, kaj ljudski ples pravzaprav je in ali to ime upravičeno uporabljamo. Raziskovalna naloga se ukvarja prav s tem vprašanjem, hkrati pa predstavlja folklorno gradivo z obrobij Mislinjske doline.