Zgodovinski oris razvoja strojništva v Centru srednjih šol Titovo Velenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, strojna usmeritev
Ksenija Juršnik, Alenka Krajnc
Cvetka Bovha

Namen naše naloge je bil predstaviti širši okolici nastanek in oblikovanje strojništva kot stroke na naši šoli. S pomočjo pisnih in ustnih virov smo ustvarile oris nastanka in postopnega formiranja strojne usmeritve, kot jo poznamo danes. Težišče naloge je bilo seveda v preteklosti in takratnem pojmovanju strojnega poklica. Kljub temu, da so v posameznih obdobjih začele nastajati tudi druge smeri, je bila rdeča nit raziskovalne naloge vendarle razvoj strojništva in njemu podobnih programov.