Zgodovina Slovenj Gradca in okolice

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, družboslovna usmeritev
Simona Pogorelčnik
Majda Hudovernik

Slovenj Gradec z okolico je v širšem krogu ljudi razmeroma malo poznano mesto. Mesto samo je majhno in šele z razvojem industrije in zdravstva je postalo bolj znano. Namen naloge je predstaviti mesto in okolico, kulturo in zgodovino teh krajev. V nalogo so vključeni vsi pomembnejši in zanimivi dogodki. Na kratko je prikazano življenje prebivalcev od praskupnosti pa do konca druge svetovne vojne.