Površinski odkopi v okolici Velenja - peskokop Paka

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, rudarska usmeritev
Danilo Kašnik, Sašo Ovniček, Jože Borovnik
Boris Salobir

V raziskovalni nalogi smo hoteli prikazati tehnologijo odkopavanja v Peskokopu Paka. V peskokopu se pesek pridobiva predvsem z odstreljevanjem velikih kosov. Pridobiva se rovni in sejalni pesek. Želeli smo prikazati najpomembnejše delovne stroje, njihovo vzdrževanje in upravljanje. Priložili smo tudi skice delovnih operacij in fotografije. Veliko informacij smo dobili s pomočjo intervjujev posameznih delavcev in vodje peskokopa, ki nam je posredoval tudi vsa gradiva o peskokopu.