Rudnik rjavega premoga Senovo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, rudarska usmeritev
Tomaž Čerin, Boris Budački, Blaž Mirt
Boris Salobir

Zastavili smo si cilj, da na kratko predstavimo Rudnik rjavega premoga Senovo. Gradivo je bilo obsežno. Informacije smo dobili tudi v razgovorih z zaposlenimi. Pomembnejša rudniška poslopja smo fotografirali. V sami nalogi smo podali osnovne informacije o rudniku: odkopne metode, transport itd. S to nalogo smo hoteli pokazati, da je rudnik Senovo zelo aktiven, čeprav ni tako velik.