Odkopna metoda in separiranje premoga v Rudniku premoga Laško

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, rudarska usmeritev
Matej Prosenc
Boris Salobir

V tej raziskovalni nalogi sem prikazal odkopno metodo, geološko zgradbo, separiranje in druge pomembne stvari, ki vplivajo na proizvodnjo. Prikazal sem preteklost, sedanjost in načrte za prihodnost v rudniku rjavega premoga v Laškem. Podrobno sem opisal odkopno metodo in separiranje premoga ter odlagališče jalovine. Pojasnil sem načrte za čiščenje odpadne vode v prihodnosti, ker je potrebno dvigniti kvaliteto voda za en kakovostni razred zaradi gradnje HE Vrhovo na Savi, v katero se izliva Savinja. Spoznal pa sem tudi to, da bi moralo gospodarstvo več vlagati v razvoj in raziskave za prihodnost.