Platonovo umevanje ljubezni in problem homoseksualnosti v sodobni družbi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, družboslovna usmeritev
Andreja Katič, Gordana Lah
Darinka Vrabič

Naslov najine raziskovalne naloge je Platonovo umevanje ljubezni in problem homoseksualnosti v sodobni družbi. Izhajali sva iz Platonovega dela Gostija, naredili kratek kronološki pregled od antične družbe do sedanjosti. Pojav homoseksualnosti sva tudi obdelali iz raznih vidikov (antropološki, medicinski in psihološki vidik). Povezali sva se z lezbiško sekcijo pri ŠKUC-forumu v Ljubljani, katera nama je pomagala z ustrezno literaturo, ki je drugače težko dosegljiva in sorazmerno redka. Nalogo sva zaključili z opisom Sekcije za socializacijo homoseksualnosti in njihovimi zahtevami. Naredili sva tudi krajšo anketo me učenci 3. in 4. letnikov CSŠ. Najino delo je pokazalo, da je homoseksualnost pogosten pojav, vendar premalo obravnavan in marsikdaj nepravilno razjasnjen. Ta pojav še vedno pušča v družbi številna odprta vprašanja.