Sokrat in ugovor vesti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, družboslovna usmeritev
Tanja Bole, Tatjana Ferder, Brigita Meh
Darinka Vrabič

V nalogi je glavna tema ugovor vesti znanega atenskega filozofa Sokrata. V sodobnem svetu imamo številne primere ugovora vesti, katerega smo predstavile na primerih. Z metodami dela: primerjave, ankete, branjem literature in intervjujem sodnika smo ugotovile, da se problem ugovora vesti skozi zgodovino ponavlja – torej se družba ni skoraj nič spremenila, čeprav je dosegla že visoko stopnjo razvoja. V nalogi smo navedle tudi odprta vprašanja, ki so se nam porodila skozi sestavo naloge. Zanima pa nas tudi, kako bi se v današnji družbi počutil mož Sokrat, in kako bi ta modrec reagiral na ugovor vesti danes.