Sprichwoerter - gefluegelte worte

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, družboslovna usmeritev
Darja Rutnik, Andreja Podmiljšak
Francka Stres

Namen najine naloge je najti izvor znanih pregovorov in rekov; napisati razlago k vsakemu, poiskati paralele v evropskih jezikih in omeniti variante, ki se pojavljajo v nemščini. Naloga je sestavljena iz dveh delov: Prvi del: pregovori, katerih izvor je znan. Izhajajo iz grškega, latinskega, angleškega, nemškega, francoskega jezika. Drugi del: pregovori, katerih izvor ni znan. S to nalogo želiva pristaviti zrno k razlagi pregovorov in rekov, ki jih srečujemo v vsakdanu.