Edward Albee and the theatre of the absurd

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, družboslovna usmeritev
Valentina Prevolnik
Dragica Letonje

Nalogo sem napisala z namenom, da bi bolje spoznala dramatika Edwarda Albeeja, gledališče absurda in izpopolnila svoje znanje angleščine. Edward Albee, rojen 1928, je sodoben ameriški dramatik. V začetku svojega ustvarjanja je napisal nekaj del, ki jih vsebinsko in oblikovno prištevamo h gledališču absurda. To so. The Zoo Story, The Death of Bessie Smith, The Sandbox, the American Dream in Who`s Afraid of Virginia Woolf? Najprej so jih uprizarjali v gledališčih Off Brodwaya. V kasnejših delih se je Edward Albee oddaljil od gledališča absurda. V slovenskih gledališčih so njegova dela redko uprizorili. Naši kritiki mu priznavajo izredno nadarjenost, strinjajo pa se, da razkriva specifične ameriške razmere in ne splošno človeških. Našemu občinstvu je tuj – včasih nerazumljiv, zato ga ni najbolje sprejelo. V nalogi sem opisala Albeejevo življenje, značilnosti gledališča absurda in Off Brodwayskih gledališč ter na kratko analizirala tista njegova dela, ki jih prištevamo h gledališču absurda.