Zbiranje in uporaba plastičnih mas

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Peter Šulek, Mitja Kolšek, Franci Zamernik
Franci Škulj, Liljana Lihteneker