Uporaba programskega jezika micro-prolog za delo s podatkovnimi bazami

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, računalniška usmeritev
Andrej Cirar, Silvo Lipovšek, Tomaž Pevec, Tomaž Potočnik, Albin Repše
Milan Meža