Maks Oštir - pesnik in delavec

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, računalniška usmeritev
Bernarda Meža, Blažka Bračič
Gizela Podpečan