Mikroračunalnik in eksperimentalno delo v šoli

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


Srednja tehniška šola Celje, naravoslovno-matematična usmeritev
Urban Kordeš
Franc Rogan