Basic v strojništvu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, strojna usmeritev
Igor Razbornik, Andrej Golobinek
Albin Vrabič