Stavka v tovarni usnja Šoštanj leta 1935

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, naravoslovna usmeritev
Mojca Ferk
Gvido Stres