Krajevni ljudski odbor Pesje (1945 - 1947)

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, naravoslovna usmeritev
Ksenija Ričko, Marjeta Poznič
Gvido Stres