Strokovni izrazi v mojem bodočem poklicu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, računalniška usmeritev
Mateja Rojc, Marija Štorgel
Marija Klemenšek