Nasilje na Osnovni šoli Šoštanj

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Šoštanj
Uroš Polovšak, Vid Delopst
Franc Petek

Odločila sva se, da bova raziskovala nasilje na OŠ Šoštanj, kajti nasilje je ena izmed dejavnosti s katero se srečujemo v vsakdanjem življenju. V uvodu sva zapisala namen najine raziskovalne naloge, cilje, ki sva jih poskušala z raziskovalno nalogo doseči in delovne metode. Na OŠ Šoštanj sva tudi izvedla anketo,pri kateri je sodelovalo 100 učencev in učenk. Z njo sva hotela ugotoviti predvsem, kako se učenci zavedajo posledic nasilja, kdo in kje so najpogosteje žrtve. Rezultate sva primerjala z pregledom objav (teoretičnim delom). Anketo sva analizirala in rezultate prikazala s pomočjo grafikonov. Na šoli sva med odmori tudi opravila nekaj raziskav glede nasilja ter najine ugotovitve zapisala in primerjala z objavami in anketo. Rezultati so bili zelo zanimivi in tudi zelo težko jih je bilo opredeliti. Na koncu vseh rezultatov sva tudi zapisala na kratko najino mnenje o ugotovitvah. Anketirala sva socialne delavke, ker naju je zanimalo predvsem kako se šola spopada s primeri nasilja. V raziskovalni nalogi sva tudi predlagala nekaj vzgojnih ukrepov, ki bi po najinem mnenju, veliko pripomogli h reševanju problemov nasilja. Upava, da bo najina naloga čim bolj vplivala na učence ter, da bodo vedeli, da lahko zaradi enega napačnega dejanja, sočloveku pokvarimo celo življenje.

Raziskovalna naloga:
Nasilje na Osnovni šoli Šoštanj
PrenosOgled