Ali nas e-gradiva motivirajo?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija in pedagogika
OŠ Gorica
Karin Konečnik, Mira Vučenović
Renata Konečnik, Andreja Šifer
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Računalnik je naprava, ki je nepogrešljiva v šoli, službi in tudi v prostem času. Čedalje večjo vlogo igra tudi v izobraževanju. V raziskovalni nalogi sva želeli narediti primerjavo med tradicionalnimi učnimi pripomočki in metodami v izobraževanju na eni strani ter uporabo sodobne informacijske tehnologije v izobraževanju in izobraževalnim internetom na drugi strani. Prikazati sva želeli tudi trenutni pomen e-gradiv in spletne učilnice v osnovnošolskem sistemu. V ta namen so na Šolskem centru Velenje izdelali e-gradiva, s pomočjo katerih smo učenci 8. a razreda osvajali nova znanja o Avstraliji, učenci 8. b razreda pa so se isto snov učili s pomočjo klasičnih učnih metod. S pomočjo ankete sva analizirali odnos učencev in njihovih staršev do uporabe računalnika v izobraževanju. Hipotezo, da so e-gradiva enako učinkovita kot klasična gradiva, sva testirali s pomočjo rezultatov preverjanja znanja učencev obeh razredov. Na osnovi zaključkov meniva, da bi bilo z opravljanjem še obsežnejših raziskav smotrno zastavljene in obdelane hipoteze preveriti še na e-gradivih za druga predmetna področja in tudi metode izobraževalnega dela.

Raziskovalna naloga:
Ali nas e-gradiva motivirajo?
PrenosOgled