Osnovnošolske naloge

Aktivne metode dela na primeru gozda in travnika

Avtor:
Matej Rožič
Katja Leskovšek
Tatjana Napotnik
Barbara Pirnat
Sandra Grofelnik
Petra Pevnik
Helena Dobnik
Jožica Rihter
Nada Stankovič
Jerneja Videmšek

Mentor:
Marica Rožič
Danica Švarc

Družina v Bevčah na prelomu 19. in 20. stoletja (Analiza knjig Status Libri annimarum)

Avtor:
Nina Gregorič
Ana Ružić

Mentor:
Tadeja Rudolf

Hitrost kemijske reakcije

Avtor:
Helena Urleb
Petra Stropnik

Mentor:
Karmen Grabant

Kraško podzemlje na področju Tisnika v zimskem času

Avtor:
Monika Vodončnik
Tina Kramer
Alja Meh
Jerneja Kresnik
Vesna Fece
Urška Terče
Sanela Karabegovič
Helena Čopi
Miha Žove
Suzana Popržen
Jure Stiplovšek
Branka Buršič

Mentor:
Dragomira Šrot

Kristali in kristalografija

Avtor:
Tinka Hernavs
Miran Križančič

Mentor:
Karmen Grabant

Likovno izročilo ob mrtvaškem odru

Avtor:
Mojca Vah

Mentor:
Jelka Repenšek

Mineralna nahajališča Šaleške doline in bližnje okolice

Avtor:
Primož Čas
Damjan Vrenčur

Mentor:
Liljana Lihteneker

Naš boljši turistični jutri

Avtor:
Aleksandra Midžić
Veronika Cvikl

Mentor:
Nada Mastnak Polh

Od Frančiške do Urše

Avtor:
Urša Černovšek

Mentor:
Jožef Kukovičič

Onesnaženost zraka ter zdravstveno stanje prebivalstva v občini Velenje

Avtor:
Mojca Kranjc

Mentor:
Zdenka Vajdič
Duško Vrabič

Ornitofavna Šaleških jezer in bližnje okolice

Avtor:
Denis Vengust

Mentor:
Liljana Lihteneker

Otroci nekoč in danes (otroci 19. stoletja)

Avtor:
Katja Hudales

Mentor:
Jožef Kukovičič

Petje pri mrliču v Šaleški dolini - analiza pesmi

Avtor:
Vesna Petrovič

Mentor:
Jelka Repenšek

Življenje in smrt sta eno, tako kot sta eno reka in ocean

Avtor:
Andraž Valcl

Mentor:
Marjeta Valcl

Letnik