Vpliv Kožlja na življenje Velenjčanov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Gorica
Špela Mestnik, Ana Mestnik
Branka Mestnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V raziskovalni nalogi Vpliv Kožlja na življenje Velenjčanov smo želeli ugotoviti vzroke, zaradi katerih se Velenjčani vzpnejo na hrib. Ob tem smo Koželj tudi geografsko označili, saj tega pred nami še nihče ni napravil (naravne in družbene značilnosti, zemljevid poti). Pri raziskovanju smo se oprli na vpisne knjige (od leta 2001 do 31. decembra 2007). Poleg vpisnih knjig so nam bili v pomoč tudi anketni vprašalniki in intervjuji. Rezultate smo dobili z analizo stotih anketnih vprašalnikov. Spoznali smo, da Velenjčani hodijo na Koželj za rekreacijo, saj skrbijo za svoje zdravje. Sprošča jih tudi moč narave. Največ pohodnikov začne vzpon iz dveh smeri: Žarove ulice in Gorice. Zanimala nas je tudi starostna struktura pohodnikov in kako pogosto se odpravijo na vrh. Največ anketirancev je bilo na vrhu Kožlja dvakrat oziroma trikrat tedensko. Enainsedemdeset (71 %) pohodnikov se vedno vpiše v vpisno knjigo. Devetindvajset pa včasih ali nikoli. "Rekorderji " obiščejo Koželj vsak dan. Pravijo da zato, ker so zaradi hoje okrepili svoje zdravje. Na koncu smo našo raziskovalno nalogo dopolnili še s spoznanjem: Koželj je hrib, ki pozdravi človeka. Hoja namreč krepi mišice, srce in ožilje. Dobro vpliva na telo in dušo. Za Velenjčane je Koželj torej dragocen del narave in vir zdravja. Ali se sploh zavedamo, kakšna vrednota je lahko primestni hrib?

Raziskovalna naloga:
Vpliv Kožlja na življenje Velenjčanov
PrenosOgled