Nagrobne sveče - odpadek?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija in ekologija z varstvom okolja
OŠ Livada
Vesna Arlič, Srečko Terzić
Simona Žohar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

V Sloveniji se vsako leto nakopiči približno 8000 ton komunalnih odpadlih nagrobnih sveč. Odpadna nagrobna sveča sama po sebi ni nevaren odpadek. V primeru sežiga (samovžiga) ohišja, ki je iz PVC plastike, pa sveča – odpadek postane okolju škodljiva, saj pri gorenju nastaja strupen plin klor, ki uničuje ozon. Presenečena sva bila, ko sva izsledila, da je nagrobna sveča iz PVC (polivinil klorid) v EU celo prepovedan. Zanimalo naju je, katere sveče uporabljajo v nekaterih evropskih državah. Predpostavljala sva, da uporabljajo sveče, katerih ohišje ni iz PVC. Ta domneva je bila pravilna, ker v državah EU res uporabljajo sveče, ki imajo ohišje iz PP (poli propilen) plastike, stekla ali so brez PVC ohišja, ker so le-te kvalitetnejše in okolju prijaznejše. Da so kvalitetnejše, sva ugotovila tako, da sva obe sveči (PP, PVC) prižgala in pustila goreti. Bistveno dlje je gorela sveča PP in plastika ni bila ožgana. Ohišje druge sveče (PVC) pa se je malo stalilo, torej ima PP višje vrelišče. Ko sva dokazovala klor, sva ugotovila, da ga PVC pri gorenju vsebuje, PP pa ne. Na enem od intervjujev sva izvedela, da bomo imeli na slovenskih pokopališčih čez približno pet let posebne naprave (svečomati), pri katerih bomo lahko kupili le PP svečo. Odprtje prvega ekološkega pokopališča je načrtovano že v maju letos v Rogaški Slatini. Rezultati ankete kažejo, da je osveščenost Slovencev o škodljivih vplivih PVC na okolje nizka, so pa v prihodnosti pripravljeni posegati tudi po ekološko neoporečnih svečah.

Raziskovalna naloga:
Nagrobne sveče - odpadek?
PrenosOgled