Šport, rekreacija in turizem na območju ob jezerih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
turizem in šport
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Nermin Jukan, Lovro Fijavž Bačovnik
Irena Rošer
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Zaradi odkopavanja premoga je z ugrezanjem tal na obrobju mesta Velenja nastalo Velenjsko in Škalsko jezero, ob njima pa športno, rekreacijsko in turistično zanimivo območje za aktivno koriščenje prostega časa in družabne prireditve. Z anketiranjem prebivalcev Velenja, predstavnikov športnih klubov in društev ter intervjuji sva ugotovila: - Občani slabo poznajo objekte in površine na območju ob jezerih ter možnosti, ki jim jih to območje nudi. Po mnenju večine so objekti in ostale površine lepo urejeni in vzdrževani. Predvsem jih moti neurejeno odlagališče gnoja, psi, ki niso na povodcih, pasji in konjski iztrebki in motoristi. - Občani se z individualnim športom ukvarjajo predvsem rekreativno. Največ koristijo kolesarsko sprehajalne poti. Z ureditvijo teh poti se je v zadnjih štirih letih število uporabnikov precej povečalo. - S športom in rekreacijo občani vzdržujejo telesno in psihofizično kondicijo, se združijo s prijatelji in sovrstniki in storijo nekaj tudi za svoje zdravje. - Velenje ima dobre možnosti za razvoj različnih športnih, rekreativnih, kulturnih in turističnih dejavnosti. Lokacija v okolici jezer je ena izmed neizkoriščenih možnosti. Dobri pogoji so že v zgrajeni infrastrukturi, ki jo je potrebno nadgraditi (igrišča, hotel, bazen, ...), razvijati aktivnosti, ki bi se odvijale skozi vse leto, poskrbeti za dober marketing in medijsko podporo.

Raziskovalna naloga:
Šport, rekreacija in turizem na območju ob jezerih
PrenosOgled