Zveneča matematika

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika in logika
OŠ Nazarje
Nejc Venek, Jure Mazej
Mateja Tevž Srčič, Maja Jelen
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Vsak se kdaj vpraša, kako lahko združimo matematiko kot naravoslovno vedo in glasbo kot umetnost. Osnovni namen raziskovalne naloge je bil poiskati nekaj matematično-glasbenih povezav. Z glasbo so se ukvarjali že starogrški matematiki, kot so Pitagora, Didimos, Aristotel, Platon in Sokrat, zanimanje za matematiko pa kažejo tudi mnogi sodobnejši glasbeniki. Pri delu smo ugotovili, da med matematiko in glasbo obstajajo mnoge povezave, vendar smo podrobneje obdelali le tiste, ki smo jim bili kos z osnovnošolskim znanjem. Povezave smo opisali na področju glasbe z notnimi vrednostmi, taktom, metrumom, transponiranjem, rakovim postopom, rakovo inverzijo, glasbenimi ključi, diminucijo, avgmentacijo, notnim črtovjem in frekvenco tonov, matematično pa z ulomki kot deli celote, potencami, geometrijskim zaporedjem, razširjanjem in krajšanjem ulomkov, simetrijo, translacijo, razmerji, vzporednostjo in množico racionalnih števil. Ugotovili smo, da je povezav precej več, kot se zdi na prvi pogled in kot smo jih v nalogi lahko obdelali. Naloga nam je odprla nove vidike uporabe matematičnih znanj na drugih področjih.

Raziskovalna naloga:
Zveneča matematika
PrenosOgled