Mali gospodinjski aparati v kuhinji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
gospodinjstvo in sociologija
OŠ Nazarje
Katja Špende
Nataša Krk, Mateja Tevž Srčič
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Gospodinjski aparati omogočajo preprostejše in hitrejše kuhanje, zato si je težko predstavljati, kako je včasih gospodinjam uspevalo pripraviti določene jedi brez njih. Osnovni namen raziskovalne naloge je bil, da ugotovimo: pogostost malih gospodinjskih aparatov v gospodinjstvu, uporabo le teh, zadovoljstvo uporabnikov ter izbiro kriterijev ob nakupu. Raziskava temelji na izsledkih ankete naključno izbranih anketirancev v Sloveniji ter podatkih, ki smo jih pridobili pri predstavnikih največjega proizvajalca malih gospodinjskih aparatov v Sloveniji B/S/H. Ugotovili smo, da je največkrat prisoten mali gospodinjski aparat v kuhinji palični mešalnik, medtem ko anketiranci najbolj uporabljajo univerzalni rezalnik. Izsledki ankete so pokazali tudi razliko med različnimi starostnimi skupinami anketirancev. Glede na ugotovitve raziskovalne naloge bi lahko v bodoče raziskali povezanost med načinom prehranjevanja in uporabo malih gospodinjskih aparatov.

Raziskovalna naloga:
Mali gospodinjski aparati v kuhinji
PrenosOgled