Udobje - koliko nas stane?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija in turizem
OŠ Nazarje
Staša Remic
Mateja Tevž Srčič, Nataša Krk
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti, kakšno finančno breme predstavlja vse večja uporaba osebnih avtomobilov. Javni potniški promet v zadnjih dvajsetih letih upada, saj statistični podatki kažejo trend naraščanja števila avtomobilov na prebivalca. Udobje, ki nam ga nudi uporaba osebnih avtomobilov v hitrem tempu življenja, se odraža z zelo negativnimi učinki v okolju, hkrati pa ne razmišljamo o stroških, ki jih moramo za to udobje plačati. Avtomobile smo razdelili v tri cenovne razrede, znotraj le-teh pa smo jih razdelili še po številu prevoženih kilometrov letno. Tem skupinam smo izračunali ceno prevoženega kilometra, ki vključuje vse nastale stroške uporabe avtomobila, kot so padec vrednosti avtomobila, davek za uporabo cest, obvezno in kasko zavarovanje, vinjeta, tehnični pregled, nabava in menjava gum, redno servisiranje, drugo vzdrževanje in gorivo. Ceno prevoženega kilometra z osebnim avtomobilom smo primerjali s cenami avtobusnih prevozov in prevozov s taksi službo. Ugotovili smo, da so najcenejši avtobusni prevozi, sledijo prevozi z osebnim avtomobilom, najdražji pa so prevozi s taksi službo. Kljub temu pa menimo, da bi v marsikateri družini lahko s smotrnejšim načrtovanjem opravili prevoze z enim avtomobilom in tako bistveno zmanjšali stroške.

Raziskovalna naloga:
Udobje - koliko nas stane?
PrenosOgled