Kraški pojavi v okolici osnovne šole Gorica

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
geografija in geologija
OŠ Gorica
Tomaž Lesjak, Blaž Kugonič
Tadej Vodušek, Branka Mestnik

V šolski okolici, na območju Zgornjih Bevč, smo prepoznali kamnino – miocenski apnenec. Kamnina je zanimiva, ker so na njej nastale kraške oblike. Odločili smo se za raziskavo terena – gozda med kmetijami Golin, Zabukovnik, Vilip (Zajc), in cerkvijo sv. Miklavža. S klorovodikovo kislino smo določili kamnino, poiskali kraške pojave, našli fosile v kamnini (litotamnije), kartirali in opisali značilnosti kraških oblik. Med kraškimi pojavi je največ vrtač (dvanajst), prepoznali smo dva ponora in eno uvalo. Na osnovi pridobljenega znanja smo razložili nastanek posameznih kraških oblik, ki so posledica apnenčaste kamninske zgradbe, tektonike (prelomi in razpoke) in delovanja vode (zakrasevanje ali korozija). Svet kamnin je zanimiv in poklic geologa me navdušuje.

Raziskovalna naloga:
Kraški pojavi v okolici osnovne šole Gorica
PrenosOgled