Žarnica je preteklost, zdaj je tu varčna sijalka

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
OŠ Gustava Šiliha
Luka Gortan
Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Osnovni namen naloge je bil ugotoviti, koliko lahko varčna sijalka prispeva k ohranjanju narave. Zanimalo me je, kako varčne so v resnici varčne sijalke. Z lux-metrom sem izmeril svetilnost navadnih žarnic in varčnih sijalk. Nato sem s spektrometrom izmeril svetlobne spektre, da bi ugotovil, iz katerih barv, ki jih zazna človek v svojem vidnem polju, je sestavljena svetloba sijalke, navadne žarnice, LED diode in halogenske žarnice. Meritve temperature žarnic in sijalk sem opravil z alkoholnim termometrom in ugotovil, da navadne žarnice 90% energije pretvorijo v toploto, medtem ko varčne sijalke energijo pretvarjajo v svetlobo. Ugotovil sem, da svetilnost pri sijalkah cenejših proizvajalcev niha, medtem ko svetilnost navadne žarnice ne niha. Varčne sijalke so dražje od navadnih žarnic, imajo pa zato daljšo življenjsko dobo. Če jih razbijemo, zaradi vsebnosti živega srebra, postanejo nevarne za zdravje, zato je izredno pomembno, da odslužene varčne sijalke odvržemo v zato pripravljene zabojnike. Četudi varčne sijalke porabijo manj električne energije od navadnih žarnic, je vprašljiva njihova proizvodnja v smislu ekologije in varčevanja z energijo – za izdelavo navadnih žarnic je potrebne manj energije, materiali so cenejši, pa tudi z ekološkega vidika so navadne žarnice primernejše.

Raziskovalna naloga:
Žarnica je preteklost, zdaj je tu varčna sijalka
PrenosOgled