Ali bi postal poklicni voznik?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
ŠCV, Strojna šola
Miha Krajcer, Luka Žolger
Boris Klančnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Ker v letošnjem šolskem letu zaključujeva 3. letnik srednjega strokovnega izobraževanja v avtoserviserstvu, sva pred pomembno odločitvijo. Mika naju poklic voznika, po drugi strani pa bi bilo mogoče bolje nabrati še nekaj znanja v šoli in doseči višjo stopnjo izobrazbe. Ob tej dilemi sva prišla do ideje, da poiščeva odgovor na to težko vprašanje s pomočjo raziskave. Kakšno je delo poklicnega voznika? Kakšna je plača? Kakšni so delovni pogoji? Kako je ta profil zaposljiv? Kakšno je povpraševanje po poklicnih voznikih? Kako je cenjen ta poklic med ljudmi? Ali je to poklic najinega življenja? Vse to in še več raziskujeva v najini raziskovalni nalogi: "Ali bi postal poklicni voznik?" Pomagava si z že obstoječimi podatki na spletu, raznimi članki in anketo, ki so jo izpolnili vozniki in avtoprevozniki. Z nalogo ugotavljava prednosti in slabosti tega poklica, kakšno je "šofersko" življenje in spoznavava zakonodajo, ki jo morajo vpleteni v ta poklic nujno poznati. Na podlagi najine raziskave se bova laže odločila o najinem naslednjem življenjskem koraku – zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje. Postavila sva si kar nekaj hipotez in sicer predvidevava: - da je delo poklicnega voznika zelo zanimivo, razgibano, dobro plačano in cenjeno, - da je povpraševanje po poklicnih voznikih veliko in je lahko priti do službe, - da je zaslužek voznika precej nad slovenskim povprečjem plač ostalih poklicev.

Raziskovalna naloga:
Ali bi postal poklicni voznik?
PrenosOgled