Primerjava žičniških sistemov v Sloveniji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnologija
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Klemen Skornišek
Boštjan Ketiš
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Slovenci smo prvo žičniško napravo za smučanje začeli uporabljati že leta 1938. Razvoj smučišč in žičniških naprav je bil zelo raznolik. Poznamo več vrst žičniških naprav, ki jih proizvajajo različni proizvajalci. Zadnjo žičniško napravo smo postavili leta 2010 na Mariborskem Pohorju. Z raziskovalno nalogo sem želel pregledati, kateri žičniški sistem je najpogostejši in kateri proizvajalec žičnic je bil najpogosteje postavljen na naših smučiščih. S strani Ministrstva za promet sem poiskal seznam vseh smučišč. Večino le-teh sem obiskal, pregledal žičniške naprave ter določil proizvajalca žičniške naprave. Smučišča, ki jih nisem obiskal, sem pregledal preko slik, ki so dostopne v knjigah in na internetu. S pomočjo računalniškega programa Excel sem podatke uredil in narisal grafe. Večina žičniških naprav v Sloveniji je proizvedel proizvajalec žičniških naprav Graffer, sledita Poma in Doppelmayr. Edina slovenska proizvajalca s svojimi načrti sta Bizjak in Žičnice (Ljubljana). Najpogostejši žičniški sistem, postavljen v Sloveniji, je vlečnica s sidrom in otroška vlečnica (krožnik). V Sloveniji je najpogosteje postavljen sistem proizvajalca Grafferja, vlečnica s sidrnim sistemom pa je najpogostejši vlečni sistem v Sloveniji.

Raziskovalna naloga:
Primerjava žičniških sistemov v Sloveniji
PrenosOgled