Varno delo pri sečnji lesa

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo, idr.)
OŠ Nazarje
Nejc Tevž, David Urtelj
Nataša Krk, Mateja Tevž Srčič
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Dobro polovico Slovenije prekrivajo gozdovi. Le ti so naše največje naravno bogatstvo. Dajejo nam kisik, živalim dom, ljudem gradivo za gradnjo, kurjavo, polizdelke, izdelke… Kot delovno okolje človeka pa predstavljajo eno izmed nevarnejših področij. Osnovni namen naloge je bil ugotoviti, kako je z varnostjo pri sečnji gozdov pri zasebnih lastnikih v Zadrečki dolini. Osredotočili smo se na tiste, ki sečnjo opravljajo samostojno. Za varno sečnjo lesa je potrebna varnostna oprema sekača in varna oprema motorne žage. Ugotovitve so pokazale, da večji del lastnikov zadovoljivo poskrbi za ustrezno motorno žago, medtem ko za osebno varnostno opremo ne kažejo tolikšnega interesa. Na varno delo v gozdu vpliva tudi znanje, ki ga lastniki pridobijo, ko opravijo tečaje o vzdrževanju motorne žage, o varnem delu z motorno žago in varnem delu s traktorjem. Najbolj obiskan je tečaj varnega dela s traktorjem, sledi mu tečaj varnega dela z motorno žago, tečaj o vzdrževanju motorne žage pa je opravila dobra polovica lastnikov. Pozanimali smo se tudi o poškodbah v zadnjih desetih letih, ob katerih opravilih so nastale, in jih analizirali glede na dejavnike, ki vplivajo na varno oziroma nevarno delo.

Raziskovalna naloga:
Varno delo pri sečnji lesa
PrenosOgled