Stavbna dediščina na Ljubnem ob Savinji in v okolici

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
arhitektura
OŠ Ljubno ob Savinji
Klemen Finkšt, Nina Fricelj
Alenka Meža, Marjana Šiljar Strgar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Ljubno ob Savinji je kraj v Zgornji Savinjski dolini, v katerem je imela reka Savinja s pritoki pomembno vlogo. Njeno moč so izkoriščali predvsem v žagarstvu. Les je bil ključnega pomena za razvoj kraja. V raziskovalni nalogi sva na podlagi opravljenih razgovorov in s pomočjo fotografij stavb ugotavljala, kako so gradili v preteklosti, katere materiale so uporabljali. S pomočjo različnega pisnega gradiva sva ugotovila, da so bile v preteklosti preproste kmečke hiše zgrajene iz lesa, zaradi pogostih požarov pa ga je izpodrinil kamen. Pomembna gradbena materiala v preteklosti pa sta bila tudi prst in apno, ki so ga pridobivali kar na Ljubnem. Zanimale so naju stare hiše, kozolci, sušilnice, kašče, preužitkarske hiše, cerkve … S pomočjo ankete sva ugotovila, da se ljudje zavedajo pomena ohranjanja kulturne dediščine, a se jim zdi, da za njeno ohranjanje naredimo premalo. Čeprav je ljudem pomembna stavbna dediščina, sami pri gradnji ne bi upoštevali krajinsko-arhitekturnih značilnosti. Ugotovila pa sva tudi, da ne poznajo dobro vseh starih stavb. Izkazalo se je, da je veliko naše krajevne stavbne dediščine pod zaščito Zavoda za ohranjanje kulturne dediščine. To je vrednota, ki bi se jo morali bolj zavedati, za našo dediščino pa bi morali vsi bolj skrbeti. Podobnega mnenja sta tudi arhitekta, ki sta v intervjuju povedala, da moramo negovati objekte, ki imajo znak kulturne dediščine, in da moramo ohranjati celostno podobo in duh kraja.

Raziskovalna naloga:
Stavbna dediščina na Ljubnem ob Savinji in v okolici
PrenosOgled