Alumni na Elektro in računalniški šoli

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
sociologija, računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Branka Hudej, Milena Rošer
Simon Konečnik, Islam Mušić
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Na Elektro in računalniški šoli v Velenju je v njeni 55-letni zgodovini šolanje uspešno zaključilo preko 7.000 kandidatov. Mnogi od teh so danes uspešni strokovnjaki na področjih elektrotehnike, računalništva in mehatronike. Razmišljali sva, da bi nekdanje dijake povezali med seboj in s šolo. Fakultete doma in v tujini to delajo tako, da jih združijo v alumni klube. Na nivoju srednje šole je taka oblika organiziranosti zaenkrat še redkost, zato je bilo najino ključno vodilo, da je vredno poskusiti in biti med prvimi. En del raziskave je potekal na analizi obstoječih organizacijskih oblik alumnov doma in v tujini ter posledično iskanje optimalnih organizacijskih oblik za alumne naše šole. Za promocijo članstva v alumni klub sva uporabili aktualne spletne medije, ki temeljijo na aktualnih socialnih omrežjih in spletnih storitvah (Facebook, Twitter in ciljna stran, ki sva jo nadgradili v spletni portal). Prav tako je bilo vodilo raziskati zainteresiranost podjetij – domačih in tujih za sodelovanje z alumni naše šole. V zvezi s tem sva postavili idejne in tudi že nekatere operativne temelje za ustanovitev alumni kluba Elektro in računalniške šole, ki bo v prihodnosti organizirano prirejal strokovna in družabna srečanja nekdanjih dijakov. Dosedanje raziskave kažejo na zelo dober odziv nekdanjih dijakov in tudi podjetij, kar kaže, da se Elektro in računalniški šoli odpirajo številne priložnosti, ki bodo šolo naredile še prepoznavnejšo in še bolj povezano z gospodarskimi subjekti doma in tudi v tujini. Privabiti h konkretnemu sodelovanju Microsoft in Google je velik korak na poteh novih sodelovanj.

Raziskovalna naloga:
Alumni na Elektro in računalniški šoli
PrenosOgled