S kakšnim milom si naj umivam roke, da bo dobro zame in za okolje?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
ŠCV, Rudarska šola
Janja Zabukovnik, Ana Žagar
Vlasta Čukur, Jana Krautberger
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Večkrat na dan si umijemo roke z milom. Pa je to res dobro za okolje in za našo kožo? Naju je zanimalo, ali so mila res tako dobra, kot govorijo reklame ali je to le prevara, zato sva se odločili, da bova izdelali raziskovalno nalogo, v kateri bova to raziskali. Eksperimentalno delo sva opravili v laboratoriju. Ugotavljali sva biološko razgradljivost mil in izmerile pH raztopljenega mila v vodi. Konkretnejše in neposrednejše informacije pa sva dobili s pisno in spletno anketo. Na ta način sva preverili poznavanje in uporabo komercialnih in naravnih mil v širši javnosti. Pri raziskovanju bazičnosti oz. kislosti mil sva uporabili pH lističe in pH meter. Ugotovili sva, da so komercialna mila bolj prijazna koži kot naravna. To naju je pošteno presenetilo, saj sva si zastavili ravno nasprotno hipotezo. Z biološko razgradljivostjo sva dokazali, da so naravna mila bolj biološko razgradljiva kot komercialna. Naravna mila se v večini razgradijo in ne predstavljalo takšne onesnaženosti za okolje. S spletno anketo sva ugotovili, da so anketiranci prepričani, da so komercialna mila bolj škodljiva kot naravna, vseeno pa raje kupujejo komercialna mila. Glede na ugotovitve naše raziskave lahko ljudje brez predsodkov uporabljamo komercialna mila. Ta so za kožo prijazna, ker so že dovolj izpopolnjena. V prihodnje proizvajalcem mil priporočamo, da bi mila bila biološko bolj razgradljiva.

Raziskovalna naloga:
S kakšnim milom si naj umivam roke, da bo dobro zame in za okolje?
PrenosOgled