Mladostnikova samopodoba in odnosi med mladostniki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Katarina Grazer, Barbara Kladnik
Maja Ahtik Požegar

V najini raziskovalni nalogi vam bova podrobno predstavili samopodobo in odnose med devetošolci OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. Preden sva začeli delati raziskovalno nalogo, sva oblikovali hipoteze, ki sva jih želeli preveriti s pomočjo ankete. Predvidevali sva, da ima večina devetošolcev o sebi dobro mnenje, da večina devetošolcev sebe smatra za ne tako priljubljeno osebo, da večina devetošolcev med lastnosti za prijatelje na prvo mesto postavi prijaznost, da se ima večina devetošolcev za iskrenega prijatelja, da večina devetošolcev misli, da so danes lepi ljudje priljubljeni in da večina devetošolcev misli, da bi popularni ljudje morali biti prijazni. Najprej sva spoznali in opisali pojem samopodoba in podrobneje predstavili pozitivno samopodobo ter človeka s pozitivno samopodobo. V nadaljevanju sva opisali še odnose med prijatelji in vrstniki. Našteli sva tudi lastnosti, ki bi jih naj imel dober prijatelj. Po temeljiti preučitvi literature sva se lotili sestavljanja anketnega vprašalnika, ki sva ga razdelili med devetošolce OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. O stvareh, ki sva jih preučili, sva v najini anketi povprašali najine sovrstnike. Odgovori so bili zelo različni in včasih nepričakovani, včasih pa predvidljivi. Meniva, da sva dosegli cilj, ki sva si ga zastavili, preden sva se lotili raziskovalne naloge. Pri delu sva namreč prišli do spoznanj, da imajo najini sovrstniki večinoma pozitivno samopodobo, kar zadovoljuje najina pričakovanja. Pomembno se nama zdi, da ima človek pozitivno samopodobo, saj mu to pomaga pri osebni rasti in nadaljnjem življenju.

Raziskovalna naloga:
Mladostnikova samopodoba in odnosi med mladostniki
PrenosOgled