Vsebnost antimona v vodah iz plastenk

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
kemija
OŠ Gustava Šiliha
Bian Klančnik, Jaka Lesjak
Suzana Pustinek, Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Ljudje vedno več pijemo vodo iz plastenk in ne iz steklenic. Pri postopku izdelave plastenk se kot katalizator uporablja antimon, ki se preko plastike izloča v vodo. Antimon je nevaren za človekovo zdravje. V raziskavi sva želela določiti vsebnost antimona v različnih vodah iz plastenk. Uporabila sva navadno vodo Dana, Dano z okusom, Radensko v plastenki in Radensko v steklenici. Dodatno sva testirala še vodo iz plastenke, ki naj ne bi vsebovala zdravju škodljivih snovi. Plastenke sva izpostavila različnim pogojem (toplota, svetloba). Nato sva na vsake tri mesece opravila testiranja vsebnosti antimona v vzorcih vod ter rezultate med seboj primerjala. Ugotovila sva, da se iz steklene embalaže antimon ne izloča v vodo, najbolj pa se izloča iz plastenk, katerih vsebina ima nižji pH (voda z okusom). Pri prvih dveh testiranjih so bili rezultati podobni, pri tretjem testiranju pa je prišlo do nepričakovanega preobrata, vsebnost antimona je v Dani z okusom padla, v Radenski v plastenki pa se je močno povečala. Največjo vsebnost antimona so imele plastenke izpostavljene sončni svetlobi in toploti, najmanj pa plastenke v temnem in hladnem prostoru. Ugotovila sva, da se antimon ni izločal v vodo, ki je bila v plastenki iz varne plastike. Preizkušala sva tudi organoleptične lastnosti izbranih vod. S poskusom sva želela ugotoviti, ali lahko ljudje ločimo med vodo iz steklenice, plastenke in vodovodno vodo. Pri preizkušanju organoleptičnih lastnosti sva ugotovila, da je razliko med vodami zelo težko zaznati. Zaključiva lahko, da vode v plastenkah ne smemo izpostavljati soncu ter jo moramo čim prej uporabiti. Bolj priporočljivo je uporabljati vodo v steklenici.

Raziskovalna naloga:
Vsebnost antimona v vodah iz plastenk
PrenosOgled