Stop, to je parkirni prostor za invalide

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Darja Berložnik, Lara Krneža, Monika Videmšek
Anja Bregar
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Invalidi so največja manjšina na svetu. Pod pojmom invalid si večina ljudi predstavlja osebo, ki je nezmožna samostojno in uspešno opravljati različna dela. A invalidi so raznolika skupina, saj je invalidnost namreč odvisna od vrste in stopnje oviranosti. Navkljub vidni ali očem skriti prizadetosti oziroma oviranosti so lahko uspešni in sposobni opravljati različna dela na različnih področjih. Potrebno se je zvedati tudi, da je invalidnost težava, ki se lahko dogodi vsakemu izmed nas. Nas je zanimalo, kako živijo gibalno ovirane osebe v primerjavi z nami; kako premagujejo prepreke, s katerimi se srečujejo ter kako je za njih poskrbljeno v okviru izobraževanja in zaposlovanja. V Šoštanju smo raziskovale urejenost in dostopnost javnih ustanov ter ostalih inštitucij, ki so pomembne za vsakdanje življenje. Spremljale smo tudi zasedenost parkirišča za invalide pri šoli. Zanimalo nas je tudi, kako je prilagojeno šolsko okolje za gibalno ovirane otroke in kako jih sprejemajo učenci na šoli. Preučevale smo tudi zaposlitvene možnosti. Ugotovile smo, da so pri večini ustanov, z nekaj izjemami, zagotovljena parkirna mesta za invalide in ustrezno urejeni dostopi do in znotraj inštitucij. Opazile smo, da parkirna mesta pred šolo zasedajo osebe, ki niso upravičene do njihove uporabe. Rezultati ankete so pokazali, da so se učenci načeloma pripravljeni nuditi pomoč gibalno oviranim osebam, a se pojavljajo razlike v pripravljenosti na sodelovanje in druženje glede na vrsto aktivnosti. Menimo, da je za gibalno ovirane osebe v šolah bolje poskrbljeno v primerjavi s preteklostjo, težko pa najdejo ustrezno zaposlitev.

Raziskovalna naloga:
Stop, to je parkirni prostor za invalide
PrenosOgled