S fotoaparatom do 3D-modela

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
računalništvo, strojništvo
ŠCV, Strojna šola
Jan Šmerc, Martin Hajsinger
Viljem Osojnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Z raziskovalno nalogo želiva ljudi seznaniti s tehnologijo 3D skeniranja s fotoaparatom, ki omogoča izdelavo 3D modelov na hiter in cenovno ugoden način. 3D skeniranje s fotoaparatom je postopek digitalnega zajemanja oblike modela, na osnovi katerih se izrišejo površine modela, kar znatno prispeva k hitrejšemu modeliranju. Postopek poteka tako, da najprej posnamemo določeno število fotografij okoli predmeta, ki ga želimo pretvoriti v 3D obliko. Kasneje te slike uvozimo v program, ki na vsako sliko izriše par tisoč točk in jih poveže, nato pa tvori poligone, ki predstavljajo površino 3D modela. Uporaba takšnega načina skeniranja je v porastu, ker je pri visoki ločljivosti fotografij in uporabi najboljše programske opreme, ki pretvarja slike v točkovni oblak in kasneje v 3D model, to zelo zanesljiv, natančen in relativno cenovno ugoden. S takšnim skeniranjem izdelujejo natančne 3D modele pokrajn, gradbišč in celo načrtov za izdelavo novih cest in gradbenih poslopij.

Raziskovalna naloga:
S fotoaparatom do 3D-modela
PrenosOgled