Uporaba 3D-modeliranja v zobni tehniki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Jaka Jenko
Nedeljko Grabant
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Namen raziskovalne naloge z naslovom ˝Uporaba 3D-modeliranja v zobni tehniki˝, je raziskava novega načina dela, ki se je začelo uporabljati pred kratkim v zobotehničnih laboratorijih. Samo vprašanje, ki se pojavlja pri tem, je preprosto, ugotoviti, ali lahko računalnikar postane priučen zobotehnik. Raziskali smo, kateri programi se ta hip uporabljajo, ali jih lahko uporabljamo za namen 3D-tiskanja v zdravstvu, kakšen je postopek izdelave zoba brez pomoči 3D-tehnologije in z njeno pomočjo, kakšen je postopek tiskanja in kakšni materiali se lahko uporabljajo. Razen tega nas je zanimalo in smo raziskovali, koliko ljudi ve za 3D-modeliranje in optično branje na tem področju. Prav tako, če so seznanjeni, ali so že videli predmete, ki so bili 3D-natisnjeni in ali ima kdo od vprašanih 3D-natisnjen kakšen del telesa (zob ali kost). Začetek naloge je nastal, ko je k mlademu raziskovalcu na valeti pristopila njegova bivša učiteljica razrednega pouka in mu podarila sliko, ki jo je pred leti narisal. Na sliki je bilo naslikano, kaj bi rad postal, ko bo velik (zobotehnik). Potem je na začetku tega šolskega leta ugotovil, da bi lahko povezal računalništvo in zobozdravstvo in pri tem mu lahko pomaga oče, ki je zobotehnik.

Raziskovalna naloga:
Uporaba 3D-modeliranja v zobni tehniki
PrenosOgled