Od ideje do realnega 3D-modela

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Anej Lekše
Nedeljko Grabant
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V raziskovalni nalogi je na kratko predstavljen program Blender kot orodje za 3D-modeliranje, animacijo, upodabljanje in post-procesiranje za 3D-tisk. Pojasnjeni so pojmi 3D-tiskanja in naštete najpogostejše metode in vrste 3D-tiskanja. V raziskovalni nalogi je na kratko predstavljen 3D-tiskalnik Mendel Max 2.5, s katerim smo tiskali modelirane 3D-modele. V raziskovalni nalogi smo preveril hipotezo, ali je Blender kot odprtokoden (brezplačen) program za 3D-oblikovanje kos plačljivim programom za 3D-oblikovajnje v smislu potenciala, ki ga ponuja za pripravo in izvoz modelov za 3D-tiskanje. V nalogi so predstavljena tudi pravila in smernice pri 3D-oblikovanju modelov za lažje delo in zmanjšanje stroškov 3D- tiskanja. V praktičnem delu naloge so v Blenderju modelirani trije modeli (t. i. »drevo«, logotip skupine Streetlight Manifesto in model Ibanezove električne kitare), ki so bili natisnjeni v 3D. Končni rezultat tiskanja je odvisen od številnih faktorjev in parametrov programske opreme, med ostalim je odvisen tudi od 3D-tiskalnika, materiala in nastavitev. Ugotovili smo, da je za kakovostne izdelke potrebno veliko izkušenj in poznavanja posebnosti 3D-tehnologije tiska.

Raziskovalna naloga:
Od ideje do realnega 3D-modela
PrenosOgled