Kako izboljšati izkoristek energije drv pri ogrevanju?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.)
ŠCV, Strojna šola
Nejc Dvoršek, Jure Kokolj
Andrej Vasle

Ta raziskovalna naloga je namenjena vsem ljudem, ki imajo pomanjkljivo znanje o kurjavi na drva in bi radi vedeli več o tem. Midva bi jim rada pomagala in razložila, kako lahko izboljšajo izkoristke energije, ki jo lahko nudijo drva. Dokazati želiva, da kljub novejšim in naprednejšim tehnologijam ogrevanja stanovanja in vode, ostaja kurjava na drva med ugodnejšimi in učinkovitejšimi. Želiva tudi dokazati količino izgubljene energije pri kurjenju na drva in vam svetovati kako to izboljšati, da bo kurjenje učinkoviteje in varčnejše. Obstajajo peči, ki lahko izboljšajo izkoristke kurjenja, vendar cenovno niso najbolj dostopne in zato večini nedosegljive. Zato se vedno več ljudi vrača na klasične peči na drva z nižjimi izkoristki in s pravilnim skladiščenjem lesa. S kurjavo na lesno biomaso lahko tudi pomagamo naravi, saj se v ozračje sprošča toliko CO2, kot ga je rastlina s procesom fotosinteze absorbirala (zaprti krog CO2). V želji po večji učinkoviti rabe lesa kot energenta sva se odločili, da raziščeva nekaj najpomembnejših podatkov o lesu kot gorivu, ter o tehnologijah pridobivanja, skladiščenja in rabe lesa v energetske namene.

Raziskovalna naloga:
Kako izboljšati izkoristek energije drv pri ogrevanju?
PrenosOgled