Globoki splet in temni internet

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Jan Rat, Žiga Sitar
Islam Mušić

Splet je dandanes najhitrejši način za izmenjavo podatkov in dostop do različnih storitev. Na internet je priključena že skoraj vsaka elektronska naprava. Dejstvo je, da takoj, ko se nanj priključimo razkrijemo svojo identiteto in se posledično izpostavimo nevarnosti. Tako se nam je porajalo vprašanje, kako ostati anonimen na spletu. Zato smo raziskali orodja, ki nam omogočajo anonimnost in da bi dokazali, da nas ni bilo mogoče odkriti, smo se odločili za vzpostavitev stika s skrivnim gibanjem. Zanimal nas je tudi nakup nelegalne stvari na eni izmed spletnih trgovin, ki se s tem ukvarjajo. Morda ste dobili občutek, da globoki splet sestavlja samo nelegalna vsebina. Tudi mi smo bili enakega mišljenja, vendar smo s časoma ugotovili, da temu sploh ni tako in je le ta v manjšini. Odločili smo se, da bomo raziskali to manjšino in kaj nam sploh predstavlja, ker o njej ni veliko razkritih informacij.

Raziskovalna naloga:
Globoki splet in temni internet
PrenosOgled