Merjenje ploščine Šaleških jezer z Geogebro

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Ana Ketiš
Boštjan Ketiš
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Geogebra je program dinamične geometrije, ki ga je kot magistrsko delo ustvaril Markus Hohenwarter. Šaleška jezera so jezera, ki so nastala kot posledica kopanja lignita pod njimi, zato so umetno nastala jezera. Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali je z Geogebro možno izmeriti ploščino Šaleških jezer in to pridobljeno ploščino primerjati s podatki iz literature. S pomočjo Geogebre sem izmerila ploščino Šaleških jezer, v kateri sem uporabila posnetek zaslona iz Google maps. Na posnetku zaslona je bilo jezero in po njegovem robu sem določala točke. Le-te so se sproti povezovale v večkotnik. Nato sem s pomočjo razmerij ploščin in enotskega kvadrata dobila ploščino jezera. Ploščino Šaleških jezer pa sem pridobila tudi s pomočjo internetne aplikacije PISO, v kateri je že bil zemljevid. Tudi v tej aplikaciji sem postavljala točke na rob jezera, da sem dobila zaključen večkotnik, aplikacija pa že avtomatsko izračuna ploščino. S svojo raziskovalno nalogo sem dokazala, da je s pomočjo Geogebre možno izračunati ploščino Šaleških jezer. Pri merjenju ploščine Šaleških jezer v Geogebri je prišlo do manjših odstopanj glede na podatke iz literature. Z Geogebro sem uspela izmeriti ploščino Šaleških jezer. Ko sem podatke primerjala s podatki iz literature, sem ugotovila, da so ploščine primerljive. S svojo raziskovalno nalogo sem prikazala en način skupne uporabe matematike, geografije in informacijske tehnologije v praksi.

Raziskovalna naloga:
Merjenje ploščine Šaleških jezer z Geogebro
PrenosOgled