Globalizacija v našem življenju nekoč in danes

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
geografija
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Vida Ramšak, Manca Poberžnik
Kristina Jazbinšek Vovk
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Živimo v času, ko nam postaja svet vse bližji in dostopnejši. Dobre prometne povezave krajšajo razdalje, sodobna tehnologija pa omogoča informiranost o dogajanju po svetu. Tako spoznavamo druge kulture, se učimo tujih jezikov in uporabljamo izdelke, narejene v oddaljenih deželah. Povezanost, ki prinaša spremembe v družbi na področjih kot so trgovina, turizem in kultura, imenujemo globalizacija. Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, v kolikšni meri smo seznanjeni s pojmom globalizacije, od kod prihajajo razne dobrine, ki jih uporabljamo ter primerjati, v kolikšni meri smo v proces globalizacije mladi vpeti danes in v kolikšni meri so bili v stiku z njo naši starši in stari starši. Ugotovitve kažejo, da v sodobnem času vsakodnevno uporabljamo dobrine kot so hrana, oblačila in izdelki sodobne tehnologije, ki izvirajo iz držav vsega sveta. Na televiziji gledamo tujejezične filme, poslušamo glasbo svetovno znanih izvajalcev in beremo knjige tujih avtorjev. Na počitnice potujemo tudi večkrat letno na bližje in bolj oddaljene destinacije. Raziskava je pokazala, da generaciji naših staršev in starih staršev menita, da v času njihovega otroštva proces globalizacije še ni bil tako opazen. Večina družin je hrano pridelovala doma ali jo kupovala v lokalni trgovini. Pri izbiri oblačil so imeli malo izbire, mnogim so oblačila zašile mame. Tudi oni so radi gledali tuje filme, a so pogosteje kot danes poslušali slovensko namesto tuje glasbe. Potovali so redkeje, kot potujemo dandanes.

Raziskovalna naloga:
Globalizacija v našem življenju nekoč in danes
PrenosOgled