Hiša iz hlodov ─ prihodnost je v lesu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
arhitektura
OŠ Ljubno ob Savinji
Lara Krivec, Jan Ročnik
Alenka Meža, Helena Lekše
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Les je naravni material, ki nas spremlja že od pradavnih časov. Zaradi pozitivnih lastnosti, ki jih ima, se je uporaba lesa pri gradnji ohranila vse do današnjih dni. Zanimalo naju je, zakaj danes zanemarjamo znanje in izkušnje naših prednikov, ki so bili tako povezani z lesom. Želela sva ugotoviti, zakaj ni več zanimanja za bivanje v hišah iz hlodov, saj večina ljudi meni, da imajo hiše dodano estetsko vrednost. Pri raziskavi je sodelovalo več kot sto anketirancev, obiskala sva več lastnikov hiš iz hlodov in pridobila praktične nasvete, ki so nama bili v pomoč pri raziskavi. Prav tako sva opravila intervju z dvema obrtnikoma, ki izdelujeta hiše iz hlodov. Seznanila sva se s celotnim postopkom gradnje objekta, prisotna sva bila tudi pri postavljanju hiše na terenu. Mogoče bi se več ljudi odločilo za tak način gradnje, če bi bili seznanjeni z vsemi pozitivnimi in negativnimi učinki gradnje. In prav to je bil namen najine naloge. Z raziskavo sva dokazala, da je bivanje v hišah iz hlodov, pri katerih se uporabljajo skoraj izključno naravni materiali, človeku prijaznejše, hkrati pa na ta način ohranjamo prihodnost našega planeta. Tako kot je na propad lesne industrije v Zgornji Savinjski dolini vplivalo več dejavnikov, je tudi z znanjem o novih načinih gradnje. Potreben je čas, da ljudje uzavestimo, kako pomembno je živeti v dobrih bivanjskih razmerah.

Raziskovalna naloga:
Hiša iz hlodov ─ prihodnost je v lesu
PrenosOgled