LoRaWAN v Šaleški dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
elektronika, računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Samo Pungaršek Pritržnik, Lukas Kotnik
Klemen Hleb, Samo Železnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V raziskovalni nalogi bomo predstavili LoRaWAN tehnologijo ter njen vpliv na druga znanstvena področja, kot so medicina, kmetijstvo, meteorologija… Poglobili se bomo v delovanje LPWAN (angl. Low Powered Wide Area Network) usmerjevalnika ter njegovega protokola LoRaWAN (angl. Long Range Wide Area Network Protocol). Na koncu pa bomo LoRaWAN protokol primerjali s podobnimi rešitvami. Opisali bomo tudi, kako narediti svojo različico LPWAN usmerjevalnika ter kako ga vzpostaviti z strežnikom. Za to raziskovalno nalogo smo se odločili, ker nas je zanimalo, ali lahko LoRaWAN protokol omogoči boljšo prihodnost v različnih znanstvenih področjih.

Raziskovalna naloga:
LoRaWAN v Šaleški dolini
PrenosOgled