Primerjava mirovališč dveh sorodnih vrst suhih južin na istem območju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Petrovče
Miha Delakorda
Polonca Počivalšek, Peter Kozel
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Sorodni vrsti suhih južin predalpski dolgin, Leiobunum subalpinum (Komposch, 1998), in skalni dolgin, L. rupestre (Herbst, 1799), živita skupaj na skalnatem območju Glažute v Mislinjskem jarku. Sobivanje ozko sorodnih vrst je redko, ker med njimi vlada velika tekmovalnost. S proučevanjem prisotnosti L. subalpinum in L. rupestre sem želel preveriti, ali njuno sobivanje v istem habitatu omogočajo razlike v izbiranju mirovališč. Domneval sem, da vrsti sobivata zaradi morebitnih razlik npr. v zračni temperaturi in vlagi. Od 9. 9. 2017 do 31. 8. 2018 sem območje obiskal sedemnajstkrat. Dolgini so bili prisotni v vseh mesecih, razen od januarja do marca. Našel sem 103 osebke: 62 L. subalpinum in 41 L. rupestre. Mladiče sem videl novembra ter aprila in maja. Osebki so bili na skalnih stenah različnih naklonov, tudi previsih. V sončnem vremenu poleti, pri višjih temperaturah, so osebki mirovali na senčnih delih skal, pri nižjih temperaturah so se zadrževali na osončenih območjih. Odrasli so mirovali vsaj 30 cm nad tlemi, mladiči bliže tlom. Ob vsakem dolginu sem s psihrometrom izmeril temperaturo in vlažnost zraka v oddaljenosti 1 cm od skale. V temperaturi in relativni vlagi med mirovališči samcev in samic ni bilo statistično značilnih razlik pri nobeni vrsti, bile pa so v relativni zračni vlagi med vrstama; osebki L. rupestre so mirovali na mestih z višjo zračno vlago kot osebki L. subalpinum. Osebke sem fotografiral pod binokularno lupo s kamero in naredil sinhroskopske slike.

Raziskovalna naloga:
Primerjava mirovališč dveh sorodnih vrst suhih južin na istem območju
PrenosOgled